malarstwo paintings

               
Refleksje zebrane
 z cyklu Nieuświadomione zależności rzeczywistości równoległychNieuświadomione zależności rzeczywistości równoległych.

Rysunek zaczynam mechanicznie, kreślone linie strukturalizują się. Zapisy zawierają co najmniej kilka struktur o zabarwieniu emocjonalnym. Stany emocjonalne przenikają się, są zapisywane inną energią, wynikającą z następujących po sobie fragmentów istnienia w przemijającym czasie. Zaklęte są w nich przeżyte chwile, refleksje, zadrażnienia i następujące po nich ukojenia, różne stany wewnętrznego napięcia - RÓWNOLEGŁE RZECZYWISTOŚCI. Ciekawe jest jednak to, że struktury zależne są od siebie, tak jakby kolejne wynikały z poprzednich. Pierwsze kreślą perspektywę działań, determinując następujące po sobie decyzje. Idea moich prac rodzi się w rysunkach, które przynależą do siebie poprzez współobecność w zamkniętej przestrzeni szkicownika. Przenikanie się prac w tym wypadku wykracza poza granice zarysowywanej płaszczyzny. Powołane struktury przenikają się w mej wyobraźni. Przeglądając stronę po stronie, notuję fakty rysunkowe, które będąc strukturą czasoprzestrzenną montują się w jedną wypowiedź. Z tej refleksji staram się budować prace wielkoformatowe. Istotne są również moje doświadczenia na polu  aktywności struktur dźwiękowych . Proces organizowania kompozycji dźwiękowych opiera się na tej samej idei, co prace rysunkowe i malarskie. Jednak to, co je różni jest zasadnicze; dźwięk jest czasem, istnieje w ścisłym związku z czasem, przemijaniem, jest zbudowanym na osi czasu. Percepcja znaków i ich znaczeń na płaszczyźnie odbywa się odmiennie, w tym wypadku to my decydujemy o czasie doświadczania. Odbieranie muzyki jest pozbawione możliwości kontroli czasu, ten jest nam narzucony. Moje doświadczenie tych odmiennych języków poddało się integracji. Owa integracja uświadomiła mi dużo większe pole nieuświadomionych zależności pomiędzy wypowiadanymi strukturami, które z racji różnych źródeł pochodzenia nazywam rzeczywistościami równolegle współistniejącymi. Moje wypowiedzi zbudowane są na polu stanów emocjonalnych, są próbą zobrazowania mnie wewnętrznego. Jest to próba poznania siebie, którego obraz permanentnie się wymyka. Kształt, który przyjmuje Ja jest w nieprzerwanym procesie formowania się, tak jak kształt moich wypowiedzi, których forma nigdy nie osiąga swego ostatecznego spełnienia, jest raczej obrazem nieprzerwanego procesu transformowania się.

Maciej Przybylski

ZAPRASZAM
Akryl na płótnie 200/160 cm
Acrylic on canvas 200/160 cm

Akryl na płótnie 200/160 cm
Acrylic on canvas 200/160 cm

olej na płótnie 200/160 cm
oil on canvas 200/160 cm

Olej na płótnie 200/160 cm "Kompozycja VI op 2"
Oil on canvas 200/160 cm "Composition VI op 2"

Olej na płótnie 200/160
"Kompozycja 5"
Oil on canvas  200/160
"Composition 5"


Olej na płótnie 150/170 cm
"Bez tytułu" 
Kolekcja prywatna Polska
Oil on canvas 150/170 cm
"No title"
Priwate collection Poland

olej na płótnie 200/160 cm
oil on canvas 200/160 cm
olej na płótnie  " Trzy kokony " 200/160 cm


"Kompozycja 3 op.2" olej na płótnie 200/160
oil on canvas
Kolekcja prywatna Polska
Private colection Poland

olej na tekturze 48/50 cm
oil on canvas 48/50 cm
Kolekcja prywatna Polska
Private colection Polandolej na płótnie 100/100 cm " Struktura I "


olej na płótnie 77/60 cm
Kolekcja prywatna Polska
oil on canvas 77/60 cm
Pivate colection Poland

                                      olej na płótnie 84/62,5 cmAkwarela na papierze 50/70


Technika mieszana na papierze format 50/70 cm

tech. mieszana na płótnie 
" Kompozycja 2 op. 2 "  200/160 cm
Kolekcja prywatna, Polska

tech. mieszana na płótnie " Kaprys IV " 100/140 cm

tech. mieszana na płótnie

olej na płótnie " żółty "
Kolekcja prywatna Polska
oil on canvas " yellow "
private collection Poland
tech.mieszana na płótnie 160/200 cm
 Kolekcja prywatna Polska
tech.mieszana na płótnie 160/200 cm
 Kolekcja prywatna Polskatech.mieszana na płótnie " Kompozycja I op. 2 " 160/200 cm